Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali 2. Dluhopisový zajištěný fond - v likvidaci

Úplný název: 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

  • Zajímavá investiční příležitost s čistým výnosem 12 %* za 4 roky a 8 měsíců

    Výnos je zajištěn ke dni splatnosti fondu.
  • Výnos je zajištěn investováním do převážně firemních dluhopisů z oblasti finančních služeb a komodit

  • Nulové měnové riziko

    Fond provádí měnové zajištění, neohrozí vás tedy posilování koruny vůči euru.
  • Nulové vstupní poplatky po celé upisovací období fondu

Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100 %* návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu a navíc výnos ve výši 12 %* za 4 roky a 8 měsíců.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něj nastavit program pravidelného investování.

Oznámení: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., obhospodařovatel a administrátor fondu 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) oznamuje, že Fond, který byl založen na dobu určitou 4 roky a 8 měsíců do 18. 6. 2018, bude v souladu se svým statutem k 18. 6. 2018 zrušen. Následně dojde v souladu se statutem Fondu k zahájení výplaty finančních prostředků podílníkům Fondu.

*Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.

Úplný název fondu:

2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingový název fondu:

Generali 2. Dluhopisový zajištěný fond

Zaměření fondu: dluhopisový speciální otevřený podílový fond cenných papírů
Založen: 31.7.2012
Zahájení prodeje: 16.7.2013
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474020
Upisovací období: do 15.10.2013
Doba trvání fondu: 16.10.2013 až 18.6.2018 (4 roky a 8 měsíců)
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek  - během upisovacího období: 0 %
Vstupní poplatek - po skončení upisovacího období: 8 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

 

Výstupní poplatek: 0 % ke dni splatnosti fondu; jinak 4 %

Celková nákladovost (TER):

N.A.
Z toho manažerský poplatek**:

0,8 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci

a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Rozdělení výnosu: výplata ke dni splatnosti fondu
Rizikové upozornění: Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.

Investiční strategie

Portfolio fondu s využitím analytických postupů a know-how dlouhodobě aplikovaného a osvědčeného při správě Generali Fondu korporátních dluhopisů, který patří k nejúspěšnějším fondům na českém trhu (v roce 2010, 2012 a 2013 získal ocenění odborné poroty v rámci soutěže Zlatá koruna a stal se také absolutním vítězem Fincentrum Investice roku 2012).

Portfolio je diverzifikováno do převážně firemních dluhopisů fundamentálně zdravých společností. Při výběru se kladl hlavní důraz na fundamentální analýzu firem, kde preferujeme zejména nízkou zadluženost a stabilní ziskovost. Z regionálního hlediska převažují dluhopisy nejvýznamnějších ruských zčásti kvazistátních společností. Sektorově dominuje odvětví komodit a finančních služeb.

NázevSektor
OJSC Russian Agricultural Bank Banka ze sta procent vlastněná ruskou vládou, využívaná pro podporu ruského zemědělství. Rating BBB
Alfa Bank Největší ruská soukromá obchodní banka. Rating BB+
Vimpelcom Jeden z největších ruských operátorů telekomunikačních  služeb. Zároveň poskytuje služby ve více než 20 zemích světa a celosvětově pokrývá více než 210 mil. předplatitelů. Rating BB-
Severstal Objemem tržeb největší hutní firma v Rusku, zaměstnává přes 70 000 zaměstnanců. Vlastní velké průmyslové závody v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Francii, Itálii a Spojených státech, stejně jako v několika afrických zemích. Rating BB
VTB Bank

Patří mezi největší bankovní domy na světě a je druhou největší ruskou bankou. Banka má významný tržní podíl jak v segmentu drobných klientů, tak ve firemním sektoru. Jde o systémově důležitý ústav pro fungování ruského finančního trhu, jehož hlavními klienty jsou největší státní a polostátní korporace (zejména exportéři). Majoritním akcionářem je Ruská federace. Rating BBB

Nomos Bank

Druhá největší soukromá ruská banka s univerzální nabídkou služeb. Operuje v nejvíce rozvinutých regionech Ruska. Rating BB-

Novolipetsk Steel Jedna ze tří největších hutních firem v Rusku s celosvětovou působností (65 % tržeb mimo Ruskou federaci). Spolu s firmou Severstal patří patří mezi nejméně zadlužené firmy z ocelářského  sektoru (celosvětově). Rating BBB-
Uralkali

Největší světový těžař potaše (uhličitanu draselného) a největší světový výrobce zemědělských hnojiv. Klíčovými trhy jsou Čína, Rusko, Brazílie, jihovýchodní Asie, Indie a EU. Zaměstnává přes 11 800 zaměstnanců. Rating BBB-

Fond bude zajišťovat měnové riziko.

Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 18.06.2018

Vlastní kapitál na podílový list 1,1204 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,03 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,02 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,33 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -1,25 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,06 %
Výkonnost fondu za 3 roky 11,93 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 3,83 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2017 -1,33 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,12 %
Výkonnost fondu za rok 2015 23,44 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -14,21 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,98 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.