Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

PARTNER Invest Plus

PARTNER Invest Plus přináší jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční nezávislost, splnit si své sny. Ukáže vám, že i s běžnými příjmy můžete investováním vydělat a že k velkým sumám se lze propracovat prostřednictvím částek menších.

Je to snadné. V případně produktu PARTNER Invest Plus si jen postačí určit:

 • na jak dlouho
 • a kolik chcete investovat.

O vše ostatní se již PARTNER Invest Plus postará sám.

PARTNER Invest Plus vám nabízí:

 • Flexibilita produktu

 • Produkt se pružně přizpůsobuje aktuálnímu vývoji na finančních trzích

 • Investiční brzda

 • Transparentnost produktu

 • Minimální pravidelná investice již od 500 Kč měsíčně

 • Online přístup prostřednictvím internetu 24 hodin denně

PARTNER Invest Plus
Vaše investice pro život

Splnění
vašich snů

 • Fáze 3

  od založení - 11 let
 • Fáze 2

  10 - 5 let
 • Fáze 1

  4 - 1 let

Jak PARTNER Invest Plus funguje?

Podíl dynamické složky

Základní údaje

Název produktu PARTNER Invest Plus
Číslo bankovního účtu platby 300150000/2700
Variabilní symbol platby uveden v potvrzení o založení produktu
Minimální doporučená výše zaslané částky 500 CZK

Ceník

PARTNER Invest PlusDo výše Cílové investované částkyBez / nad cílovou investovanou částkou
1. Vstupní poplatek Investičního programu 3,70% 4,00%
2. Výstupní poplatek 0,00% 0,00%

Jak PARTNER Invest Plus funguje

Je tvořen třemi na sebe navazujícími fázemi. Každá fáze obsahuje jeden profilový fond a má předem danou dobu trvání.

FázeProfilový fondPočet let
Fáze 3 Generali Prémiový dynamický fond 11 a více let
Fáze 2 Generali Prémiový vyvážený fond 10 - 5
Fáze 1 Generali Prémiový konzervativní fond 4 - 1

Dle doby trvání produktu, kterou si při uzavírání PARTNER Invest Plus stanovujete, vstupujete do konkrétní Fáze produktu. V dané Fázi jste až do jejího konce. Po skončení jedné Fáze produktu nové investice do PARTNER Invest Plus směřují již do nové, konzervativnější, Fáze produktu. Investice dříve vložené do dynamičtější Fáze produktu, jsou následně po dobu 3 let v měsíčních částkách přeinvestovány do nové, konzervativnější, Fáze. Tento princip limituje riziko velkých tržních výkyvů a možného negativního dopadu na investici v okamžiku, kdy přecházíte z jedné Fáze produktu do druhé a zároveň snižuje daňovou povinnost.

Složení portfolia

Podkladem pro produkt PARTNER Invest Plus jsou profilové fondy. Tyto fondy jsou svým zaměřením smíšené fondy, kde každý je zaměřený na určitý profil, který je typický pro určitý životní cyklus produktu. Každý fond má určený podíl dynamické složky v portfoliu fondu, přičemž tento podíl může fond zvýšit či snížit a tím pružně reagovat na aktuální vývoj na finančních trzích.

FázeProfilový fondProfilPodíl dynamické složky
Fáze 3 Generali Prémiový dynamický fond dynamický až 100 %
Fáze 2 Generali Prémiový vyvážený fond vyvážený 42 %
Fáze 1 Generali Prémiový konzervativní fond konzervativní 0 %

Možnosti změn produktu

V průběhu trvání produktu můžete dělat následující změny:

Zastavení investiční brzdy

 • od Zastavení investiční brzdy již nebudou probíhat další přestupy mezi fázemi produktu a tím se produkt již nadále nebude zkonzervativňovat
 • do produktu je možné nadále investovat - investice budou směřovat do Fáze, ve které jste se aktuálně nacházeli při Zastavení investiční brzdy
 • POZOR - tento stav je již neměnný – investiční brzdu již nejde znovu spustit

Zkrácení doby trvání produktu

 • PARTNER Invest Plus je možné během jeho doby trvání zkrátit
 •  pokud zkrácení doby trvání má za následek založení konzervativnější Fáze, než je aktuální Fáze produktu, všechny nové investice budou zainvestované do této nové Fáze
 • již zainvestované finanční prostředky v dynamičtější Fázi budou po dobu tří let přeinvestovány do nové konzervativnější Fáze
 • zkrácení doby trvání produktu nemá za následek změnu cílové investované částky

Prodloužení doby trvání produktu

 •  PARTNER Invest Plus je možné během jeho doby trvání prodloužit
 •  pokud prodloužení doby trvání má za následek založení dynamičtější Fáze, než je aktuální Fáze produktu, všechny nové investice budou zainvestované do této nové Fáze
 • již zainvestované finanční prostředky nejsou přeinvestovány do dynamičtější fáze
 • prodloužení doby trvání produktu nemá za následek změnu cílové investované částky

Zkrátit nebo prodloužit dobu trvání je možné pouze jednou v každé Fázi produktu.

Snížení cílové investované částky

 • cílovou investovanou částku u produktu PARTNER Invest Plus je možné během jeho doby trvání snížit
 • již zaplacený Vstupní poplatek Investičního programu se v takovém případě nevrací
 • snížit cílovou investovanou částku není možné v době splácení Vstupního poplatku Investičního programu

Zvýšení cílové investované částky

 • cílovou investovanou částku u produktu PARTNER Invest Plus je možné během jeho doby trvání zvýšit
 • při zvýšení cílové investované částky je vypočítán dodatečný Vstupní poplatek Investičního programu z rozdílu cílových investovaných částek
 • zvýšit cílovou investovanou částku není možné v době splácení Vstupního poplatku Investičního poplatku
 • zvýšit cílovou investovanou částku není možné v poslední fázi produktu (Fáze 1 – Prémiový konzervativní fond)

Změnit sny ve skutečnost není drahé.

Vstupní poplatek Investičního programu se odvíjí od výše investované částky. Pokud si stanovíte cílovou investovanou částku, pak si předplatíte poplatek a až do překonání této částky už neplatíte žádné další vstupní poplatky Investičního programu. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady. Cílovou investovanou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu. Pokud si cílovou investovanou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Fáze 3 – Generali Prémiový dynamický fond

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 314,42 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,21 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 11,17 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -13,96 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -2,38 %
Výkonnost fondu od začátku roku -11,67 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,31 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,1 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,33 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -7,47 %
Výkonnost fondu za rok 2017 7,56 %
Výkonnost fondu za rok 2016 10 %

Fáze 2 – Generali Prémiový vyvážený fond

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 303,74 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,29 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 8,79 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,33 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,67 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,75 %
Výkonnost fondu za 3 roky 6,47 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,11 %
Výkonnost fondu za 5 let 9,77 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,88 %
Výkonnost fondu za rok 2019 9,94 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 2,92 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,14 %

Fáze 1 - Generali Prémiový konzervativní fond

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 267,14 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,55 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,17 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,7 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,18 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,27 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,34 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,44 %
Výkonnost fondu za 5 let 1,19 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,24 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,41 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,9 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,79 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,49 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,23 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,87 %

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.