Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond zlatý - Třída A

Úplný název: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Generali Fond zlatý - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů včetně akcií těžařských firem, které cenově nezajišťují svou budoucí produkci. Fond je nástrojem proti obavám z inflace, záporných reálných úrokových sazeb, finančních turbulencí, vysokého objemu dluhů v ekonomice, poklesu amerického dolaru či eskalace geopolitických problémů. Vzhledem k nízké korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem může být využit jako prostředek k diverzifikaci portfolia. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Celý název fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond zlatý - Třída A 
Zaměření fondu: speciální fond smíšený
Datum založení Třídy A fondu: 13.2.2020
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008476058
Vstupní poplatek:  0 CZK
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A:

100 000 CZK

Výstupní poplatek: CZK

Celková nákladovost (TER):

0,70 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,55 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 0,8373 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 21,12 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 29,05 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 35,16 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 40,18 %
Výkonnost fondu od začátku roku 34,55 %
Výkonnost fondu za 3 roky 41,94 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 12,38 %
Výkonnost fondu za 5 let 71,93 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 11,45 %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,83 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -12,18 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,84 %
Výkonnost fondu za rok 2016 22,02 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -22,55 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -12,81 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -38,79 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -3,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,77 %
Výkonnost fondu za rok 2010 27,34 %
Výkonnost fondu za rok 2009 26,22 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -23,49 %
Výkonnost fondu za rok 2007 9,28 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -2,06 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.