Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Úplný název: Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,02%

1.0473

Hodnota podílového listu
k 06.08.2020

Generali Fond vyvážený dluhopisový je ideální variantou pro klienty, kteří mají investiční horizont minimálně 3 roky a upřednostňují nižší míru volatility (kolísavosti). Cílem je dosažení výnosu nad úroveň termínovaných a spořících bankovních produktů. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Proti Fondu konzervativnímu obsahuje portfolio dluhopisy s delší dobou splatnosti, což zvyšuje potenciál jeho zhodnocení. Fond je řízen aktivně a měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu vyváženého dluhopisového?

 • Atraktivní investiční alternativa k dlouhodobým termínovaným vkladům 

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, z vkladních knížek apod. Potenciální výnos se pohybuje mezi úrovní Generali Fondu konzervativního a Generali Fondu korporátních dluhopisů. 
 • Vhodný pro optimální zhodnocení střednědobě volných finančních prostředků

  Doporučený investiční horizont fondu jsou min. 3 roky.
 • Zajištění proti měnovému riziku

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odkoupíte cenné papíry fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu:

Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond vyvážený dluhopisový
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení:  1.7.2015
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100051112/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474806
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %

Celková nákladovost (TER):

0,56 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,4 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,0473 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,42 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,16 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,28 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,95 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,56 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,38 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,79 %
Výkonnost fondu za 5 let 4,74 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,58 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,79 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,44 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -0,05 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.