Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,22%

261.97

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?

 • Potenciál vyšších výnosů dluhopisů 

  Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích.
 • Zázemí skupiny Generali

  Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Diverzifikace portfolia.

  Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 26.2.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 553350000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B96J2076
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,89 %
Manažerský poplatek*:

 1,50 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).


Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 261,97 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,17 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,2 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,87 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -0,98 %
Výkonnost fondu od začátku roku -2,32 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,17 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,06 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,91 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,77 %
Výkonnost fondu za rok 2019 6,06 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -2,87 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,36 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -6,19 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -2,2 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.

2,07