Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond východoevropských akcií

Úplný název: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,4%

229.79

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských akcií?

 • Vyšší dynamika hospodářského růstu

  Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem.
 • Zázemí skupiny Generali 

  Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
 • Možnost znásobit výnos díky posilování lokálních měn.

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Ideální a levný způsob vstupu na trhy střední a východní Evropy.

 • Diverzifikace portfolia.

  Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částekÚplný název fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond východoevropských akcií
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 16.5.2011
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 503150000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B3LHP168
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 do 99 999Kč - 4 %
od 100 000 do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 do 999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,58 %
Manažerský poplatek*:

 2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 229,79 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,18 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 10,03 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -22,36 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -17,5 %
Výkonnost fondu od začátku roku -22,49 %
Výkonnost fondu za 3 roky -20,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -7,27 %
Výkonnost fondu za 5 let -4,88 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,62 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,5 %
Výkonnost fondu za rok 2017 17,52 %
Výkonnost fondu za rok 2016 10,76 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3,78 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,58 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -9,62 %
Výkonnost fondu za rok 2012 20,54 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -8,16 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.