Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond světových akcií

Úplný název: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,17%

366.81

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond světových akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu světových akcií?

  • Není třeba tvořit složitá akciová portfolia. Mix stabilních a perspektivních akcií se ukrývá v jednom fondu.

    Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je poskytnout potenciální výnos na úrovni klíčových akciových světových indexů s nižším rizikem než je investování do jednotlivých regionů či sektorů. 
  • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

    Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond světových akcií (dříve Fond globálních značek CZK)
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 7.4.2014
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 544550000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BKZGHM37
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,14 %
Manažerský poplatek*:

2,15 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 366,81 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 4,24 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 14,16 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -4,02 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 9,44 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky 9,88 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 3,19 %
Výkonnost fondu za 5 let 16,52 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,11 %
Výkonnost fondu za rok 2019 22,83 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -13,48 %
Výkonnost fondu za rok 2017 9,96 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,8 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,48 %
Výkonnost fondu za rok 2014 8,78 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.