Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond ropy a energetiky

Úplný název: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,73%

0.981

Hodnota podílového listu
k 06.08.2020

Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

 

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?

 • Růst globální poptávky po energiích

  Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
 • Vysoké investice do energetiky

  Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
 • Bez energií dnes nic nefunguje

  Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
 • Optimalizovaná skladba portfolia 

  Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částekCelý název fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Založen: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100351107/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474152
Původní SIN: 770010000378
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5%
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER): 2,64 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 0,981 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,46 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 6,26 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -21,82 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -17,67 %
Výkonnost fondu od začátku roku -22,64 %
Výkonnost fondu za 3 roky -15,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -5,28 %
Výkonnost fondu za 5 let -14,73 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -3,14 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,74 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,28 %
Výkonnost fondu za rok 2017 3,97 %
Výkonnost fondu za rok 2016 12,9 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -13,98 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,63 %
Výkonnost fondu za rok 2013 13,41 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -1,03 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -8,67 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,46 %
Výkonnost fondu za rok 2009 7,91 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -34,15 %
Výkonnost fondu za rok 2007 14,42 %
Výkonnost fondu za rok 2006 10,75 %
Výkonnost fondu za rok 2005 20,76 %
Výkonnost fondu za rok 2004 17,18 %
Výkonnost fondu za rok 2003 13,28 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -17,56 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.