Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,07%

248.29

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída je určen investorům, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy, mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší zhodnocení, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - dividendové třídy?

 • Potenciálně větší zhodnocení než v bance

  Prostředky umístěné v tomto fondu zpravidla přinášejí při dodržení investičního horizontu vyšší výnos, než je tomu v případě bankovních produktů.
 • Výplata dividendy

  Každý rok můžete obdržet dividendu, která závisí na ročním zhodnocení fondu.
 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Zařazením rizikovějších firemních dluhopisů do portfolia se u tohoto fondu předpokládá vyšší výnosnost, než jaké dosahují fondy obsahující pouze státní dluhopisy. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika.
 • Důkladná diverzifikace

  Tento fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje přibližně 50 jednotlivých titulů. Tento přístup výrazně omezuje vliv kreditního rizika, které je spojeno s investicí do korporátních dluhopisů. Fond obsahuje dluhopisy kvalitních společností, které stabilně dosahují zisků.
 • Korporátním dluhopisům se daří za jakéhokoli investičního počasí

  Dluhopisy vydávané silnými nadnárodními společnostmi vykazují vyšší stabilitu a standardně dokáží snadno pokrýt i krátkodobé výkyvy trhů.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení kolísavosti hodnoty portfolia.

A navíc:

 • Pravidelná a pohodlná výplata výnosů

  Průběžné vyplácení výnosů ve formě dividendy probíhá každoročně automaticky přímo na bankovní účet klienta.
 • Je možné investovat již od nízkých částekZpůsob stanovení a nárok na výplatu dividendy

Rozhodným datem pro výplatu dividendy za uplynulý finanční rok je držení cenných papírů fondu k datu 31.1. K tomuto datu bude také vyhlášena výše dividendy na cenný papír.

Klient, který cenné papíry fondu odkoupí před 31.1., nemá na dividendu nárok. Výše dividendy není ovlivněna délkou držby cenných papírů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet cenných papírů fondu držených k datu 31.1.

Vyplacení dividendy ovlivní výši NAV fondu, a to tak, že NAV fondu na jeden cenný papír platné ke dni následujícímu po dni vyhlášení dividendy a zároveň dni rozhodnému pro výplatu dividendy poklesne o výši vyplacené dividendy na jeden cenný papír.

Roční dividendový výnos:

 • Za první rok existence fondu (2012): 6 %
 • Za druhý rok existence fondu (2013): 3 % 
 • Za třetí rok existence fondu (2014): nebyla dividenda vyplacena
 • Za čtvrtý rok existence fondu (2015): 5 %
 • Za pátý rok existence fondu (2016):3,5 %
 • Za šestý rok existence fondu (2017): nebyla dividenda vyplacena
 • Za sedmý rok existence fondu (2018): nebyla dividenda vyplacena
 • Za osmý rok existence fondu (2019): 4,1 %
Úplný název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.3.2012
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 533050000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B765Y503
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
 Celková nákladovost (TER): 2,01 %
Manažerský poplatek*:

 1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: třída B - průběžná výplata výnosu ve formě dividendy na roční bázi

Výkonnost fondu 

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 248,29 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,91 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -13,35 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -16,42 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -14,67 %
Výkonnost fondu od začátku roku -15,91 %
Výkonnost fondu za 3 roky -13,67 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -4,78 %
Výkonnost fondu za 5 let -10,96 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -2,29 %
Výkonnost fondu za rok 2019 4,39 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,09 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,23 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,79 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,02 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,9 %
Výkonnost fondu za rok 2012 8,2 %

* Výkonnost od 1.3.2012, fond otevřen

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.