Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond kreditního výnosu

Úplný název: Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0%

1.0751

Hodnota podílového listu
k 31.03.2020

Generali Fond kreditního výnosu je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podkladovým aktivem fondu je dluhopis společnosti Home Credit B.V. patřící do skupiny PPF. Zhodnocení fondu stojí zejména na úvěrování rychle rostoucí spotřebitelské poptávky v Asii a ve střední a východní Evropě. Generali Fond kreditního výnosu může být vhodným řešením pro kvalifikované investory, kteří v dnešní situaci nízkých úrokových sazeb hledají zajímavý výnos a zároveň upřednostňují kratší investiční horizont. Cílovaný výnos fondu je odvozen od podkladového dluhopisu společnosti Home Credit B.V.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Oznámení podílníkům

Dne 31. 3. 2020 uplyne doba, na kterou byl fond založen. Podílníkům budou následně vyplaceny investované prostředky a dosažený výnos, který s velkou pravděpodobností dosáhne cílované výše.Toto oznámení vydala Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. v souladu s platným Statutem fondu.

 

 • Získejte cílovaný výnos 2,40 % ročně

  Dluhopis společnosti Home Credit B.V., do které fond investuje, vám nabízí možnost dosáhnout v dnešní situaci nízkých úrokových sazeb unikátní výnos.
 • Podílejte se na úspěchu společnosti Home Credit B.V.

  Investoři fondu se mohou podílet na úspěchu firmy Home Credit B.V. ze skupiny PPF formou kreditního výnosu jejího dluhopisu. Společnost generuje své zisky spotřebitelskými půjčkami zejména v Asii a Evropě.
 • V průběhu akumulačního období nulové vstupní poplatky

  Po celé akumulační období je do fondu možné investovat bez vstupních poplatků. Při dodržení stanovené doby trvání fondu pak není s investicí spojen žádný poplatek.
 • Svoji investici budete mít již po 3 letech zpátky s daňově osvobozeným výnosem

  Fond má s ohledem na daňový test stanovenu dobu trvání nejméně 3 roky tak, aby při dodržení doporučené doby trvání investice byl výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.
Označení fondu: Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Zkrácené označení fondu: Generali Fond kreditního výnosu
Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů
Minimální vstupní investice jednoho podílníka: 1 000 000 CZK
Datum vzniku fondu: 1.2.2017
Akumulační období:

předpokládané trvání jsou 2 měsíce od 1.2.2017 s možností předčasného ukončení*

Zrušení fondu:

31.3.2020 (3 roky od ukončení akumulačního období)

Podkladové aktivum:

dluhopis společnosti Home Credit B.V.

Cílovaný výnos fondu za 1 rok:

2,40 %

Číslo účtu pro investice do fondu:

100251261/2700

Variabilní symbol:

rodné číslo / IČ / NID

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Forma cenného papíru: podílový list 
Podoba cenného papíru: zaknihovaný
Jmenovitá hodnota cenného papíru: 1 CZK
ISIN: CZ0008474988
Měna fondu: CZK
Aktuální výše přirážky (vstupní poplatek): 0 %; po uplynutí akumulačního období 10 %
Aktuální výše srážky (výstupní poplatek): v průběhu a po ukončení akumulačního období 10 %
Celková nákladovost (TER): 0,99 %
Z toho manažerský poplatek **

0,93 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

*Přesná data zahájení a ukončení nabízení fondu jsou uvedena v Oznámení o nabízení.

Výkonnost fondu

Oceňování tohoto fondu se provádí jednou měsíčně. 

Stav ke dni 31.03.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,0751 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,38 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,94 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,77 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,12 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,63 %
Výkonnost fondu za 3 roky 7,51 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,44 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2019 4,39 %
Výkonnost fondu za rok 2018 1,91 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,12 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Cílovaný výnos není nijak garantován, je pouze indikativní a závisí mimo jiné na splnění závazku emitenta dluhopisu drženého v portfoliu fondu. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Upozornění na specifická rizika spojená s investicí do tohoto fondu naleznete ZDE. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.