Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

Úplný název: 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podkladovým aktivem fondu jsou dluhopisy společností Home Credit & Finance Bank a EP Energy. Korporátní dluhopisy, do kterých fond investuje, dávají investorům možnost dosažení velmi zajímavého výnosu na trhu. Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,7 % formou odkupu cenných papírů.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Oznámení podílníkům

Dne 4. 5. 2020 uplyne doba, na kterou byl fond založen. Podílníkům bude následně vyplacena Zajištěná hodnota (jak ji definuje Statut fondu) a dosažený výnos. Toto oznámení vydala Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. v souladu s platným Statutem fondu.

 

  • Kupón ve výši 3,70 % ročně

    Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,70 %. Kupón je vyplácen formou odkupu cenných papírů. Rozhodným dnem pro výplatu je 30.4.
Označení fondu:

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Zkrácené označení fondu:

Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Minimální vstupní investice jednoho podílníka:

1 000 000 CZK

Datum vzniku fondu:

1.2.2013

Akumulační období:

2 měsíce od 1.2.2013 do 31.3.2013

Zrušení fondu:

4.5.2020 (7 let a 1 měsíc od ukončení akumulačního období)

Podkladové aktivum:

dluhopisy společností orientujících se na spotřebitelské financování a energetický a průmyslový sektor

Roční kupón

3,70 %

Číslo účtu pro investice do fondu:

7382762001/5500

Variabilní symbol:

rodné číslo / IČ / NID

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Forma cenného papíru:

podílový list 

Podoba cenného papíru:

zaknihovaný

Jmenovitá hodnota cenného papíru:

1 CZK

ISIN:

CZ0008473840

Měna fondu:

CZK

Aktuální výše přirážky (vstupní poplatek):

1 %; po uplynutí akumulačního období 10 %

Aktuální výše srážky (výstupní poplatek):

v průběhu a po ukončení akumulačního období 4 %

Minimální vstupní investice jednoho podílníka:

1 000 000 CZK

Celková nákladovost (TER):

1,31 %

Z toho manažerský poplatek*

1,20 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

 

Výkonnost fondu

Oceňování tohoto fondu se provádí jednou měsíčně. 

Stav ke dni 30.04.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,2995 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,02 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,29 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,13 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,65 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,29 %
Výkonnost fondu za 3 roky 5,41 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,77 %
Výkonnost fondu za 5 let 32,95 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 5,86 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2018 0,05 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,5 %
Výkonnost fondu za rok 2016 14,1 %
Výkonnost fondu za rok 2015 28,06 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,24 %
Výkonnost fondu za rok 2013 1,16 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.