Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Pomáháme

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.

VDV podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. 

Projekty

Programy

Chcete společně s námi pomáhat lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem z dětských domovů a lidem ohroženým sociálním vyloučením?

Sami si vyberte formu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Děkujeme.

www.vdv.cz

logo_VDV


Denní stacionář AKORD

Posláním Denního stacionáře Akord v Praze 2  je poskytovat ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým ve věku od 6 do 45 let. Klienty stacionáře jsou lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří v důsledku svého postižení potřebují pravidelnou podporu druhé osoby v oblastech péče o sebe, rozvoje osobnosti a hájení svých práv a  zájmů. Jejich postižení jim tak znemožňuje využívat běžných institucí či plně čerpat péči v rodinném prostředí.

Denní stacionář AKORD je malé zařízení rodinného charakteru orientující se na přirozené prostředí a praktické fungování. Klienty zapojuje do chodů zařízení takovým způsobem, aby se účastnili běžných činností a učili se tak dovednostem pro jejich začlenění do života.

Míra podpory a zajištění denního programu je přizpůsobená klientům na míru, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

Zakladatelem a provozovatelem stacionáře je občanské sdružení AKORD, které vzniklo v roce 1992 jako nestátní nezisková organizace působící ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením. Zakladatelé a členové sdružení jsou rodiče dětí ze zdravotním postižením, odborníci z oblasti zdravotnictví, školství a sociální péče a zástupci samosprávy.

Posláním a cílem sdružení je:

  • Koordinace aktivit v oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství.
  • Realizace projektů zaměřených na pomoc dětem s vývojovým postižením, zejména na včasnou diagnostiku a záchyt vývojových vad, rehabilitaci dětí a jejich integraci do školských zařízení.
  • Podpora rodin, ve kterých tyto děti žijí.

Chcete stacionář také podpořit?

Bankovní spojení: 1734399/0800
Děkujeme.

www.dsakord.cz

logo AKORD

Nadace Leontinka 

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o., v roce 2005. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chce darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.

Zakladatel Nadace Leontinka, říká: "Už více než 10 let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou dětí. Má třináctiletá dcera Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá. Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem..."

Nadace rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

Mezi hlavní činnosti nadace patří:

  • Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.
  • Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.
  • Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.
  • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
  • Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.
  • Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

Pomozte dětem vidět

Můžete také pomoci odesláním DMS ve tvaru „DMS LEONTINKA“ na číslo 87 777.
Děkujeme.

www.nadaceleontinka.cz

Leontinka_logo