Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,07%

13.77

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?

 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají obecně díky kreditnímu riziku vyšší požadovaný výnos, než je tomu u státních dluhopisů. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání fondu pod vlivem negativního sentimentu na kapitálových trzích.
 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Fond je charakteristický tím, že do portfolia zařazuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky prémii za kreditní riziko není nutné vyhledávat dluhopisy s delší dobou splatnosti a vyšším výnosem, u kterých je vyšší riziko kolísání cen díky pohybu tržních úrokových sazeb. 
 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 50 titulů. Tento přístup výrazně snižuje kreditní riziko celého portfolia.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN:CZ67 2700 0000 0005 3495 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B4362Q21
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,87 %
Manažerský poplatek*:

1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 13,77 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,88 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 4,16 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,36 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,25 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,07 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,55 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,51 %
Výkonnost fondu za 5 let 7,08 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,38 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,3 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,77 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,48 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,51 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2012 16,02 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,1 %
Výkonnost fondu za rok 2010 5 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.