Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Fondy

 • Generali Fond konzervativní

  Konzervativní fond investující převážně do termínovaných vkladů důvěryhodných bank a velmi bonitních krátkodobých dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont 1 rok.
 • Generali Fond vyvážený dluhopisový

  Dluhopisový fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů. Cílem je dosažení výnosu nad úroveň střednědobých státních dluhopisů a termínovaných vkladů. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond korporátních dluhopisů

  Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

  Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Vhodný pro klienty, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond východoevropských dluhopisů

  Dluhopisový fond, který investuje do dluhopisů zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Ruska v lokálních měnách. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let.
 • Generali Fond balancovaný konzervativní

  Smíšený fond, který nabízí optimální konzervativní mix dluhopisů a akcií. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Maximální váha akcií je 30 %.
 • Generali Prémiový konzervativní fond

  Fond investuje do krátkodobých korporátních a státních dluhopisů zejména v regionu CEE. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.
 • Generali Prémiový vyvážený fond

  Smíšený fond, který investuje do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů a akcií. Akciová část portfolia v neutrální alokaci dosahuje 40 %. Váhy jednotlivých tříd aktiv se mění v závislosti na podmínkách kapitálového trhu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let.
 • Generali Prémiový dynamický fond

  Smíšený fond, který investuje převážně do akcií, dále do státních a korporátních dluhopisů a dalších alternativních aktiv. Akciová část portfolia v neutrální alokaci dosahuje cca 95 %. Váhy jednotlivých tříd aktiv se mění v závislosti na podmínkách kapitálového trhu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond balancovaný dynamický

  Smíšený fond, který je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálu akcií a stabilního výnosu dluhopisů, které snižují kolísání výkonnost fondu. Podíl akciové složky se pohybuje na úrovni 60 %. Doporučovaný minimální investiční horizont je 6 let.
 • Generali Fond globálních značek

  Akciový fond, který investuje do TOP 100 firem obchodovaných na akciových trzích, které vlastní nejbonitnější obchodní značky na světě. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond světových akcií

  Akciový fond, který investuje do prvotřídních společností z vyspělých a rozvíjejících se trhů. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond ropy a energetiky

  Akciový fond, který se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí či zemního plynu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond farmacie a biotechnologie

  Akciový fond investující do akcií firem působících v oblasti zdravotní péče, farmacie a biotechnologií. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond zlatý

  Fond investuje většinu majetku do drahých kovů – zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Cca 30 % portfolia je investováno především do akcií firem těžících zlato, které nezajišťují cenu své budoucí produkce. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond nemovitostních akcií

  Fond investuje do akcií developerských firem a společností, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond nových ekonomik

  Akciový fond, který se specializuje na investice do společností z rozvíjejících se ekonomik, především na země jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Korea. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond východoevropských akcií

  Akciový fond, který investuje do společností operující především v zemích střední a východní Evropy, Rusku a Turecku v lokálních měnách. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond živé planety

  Akciový fond, který se zaměřuje na akcie firem působících v oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály apod. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.

Neaktivní nabídka

 • Generali Fond fondů vyvážený

  Fond fondů, jehož strategií je vyvážení rizika mezi konzervativními produkty a investicí do akciových a komoditních titulů. Doporučovaný minimální investiční horizont 5 let. Podíl dynamických investic činí cca 30 % portfolia.
 • Generali Fond fondů dynamický

  Fond fondů, který investuje především do akciových podílových fondů. Jejich podíl dosahuje přibližně 80 %. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond komoditní

  Fond investuje primárně do investičních cenných papírů, které odráží ceny komodit. Vhodný doplněk ke klasickým třídám aktiv jako jsou akcie a dluhopisy. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.