Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Jak se stát klientem

1. krok: Uzavřete smlouvu

Abyste mohli začít investovat, je třeba uzavřít s Generali Investments CEE Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů (dále jen „Smlouva“).

Zvolit si můžete jeden z následujících způsobů:

Prostřednictvím obchodního zástupce

  • Bezplatnou návštěvu našeho obchodního zástupce si můžete vyžádat na infolince 281 044 198 nebo pomocí kontaktního formuláře. Obchodní zástupce vám zavolá a dohodne si s vámi termín schůzky.

Na obchodních místech Generali České pojišťovny

Obchodní zástupce i pracovník na obchodním místě Generali České pojišťovny vás seznámí s důležitými informacemi týkajícími se investování, vyžádají si od vás údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a připraví návrh na uzavření Smlouvy, který zašlou Generali Investments CEE.

Po akceptaci Smlouvy vám Generali Investments CEE zašle potvrzení o uzavření Smlouvy spolu s pokyny pro investování a přístupovými hesly k vašemu majetkovému účtu.

Upozornění: Obchodní zástupce ani pracovník na obchodním místě Generali České pojišťovny nejsou oprávněni převzít finanční hotovost.

2. krok: Investujte 

S uzavřenou Smlouvou je již investování snadné:

  • Do fondů a vybraných investičních programů je možné investovat pouhým zasláním peněz na daný bankovní účet.
  • K identifikaci investice (případně jako avízo) použijete variabilní symbol sdělený Společností, a to zejména prostřednictvím Potvrzení o uzavření Smlouvy a/nebo Potvrzení o založení produktu.

  • Minimální výše investice je u CZK produktů pouze 500 Kč, u EUR produktů pouze 10 EUR.

Vztah klienta s Generali Investments CEE se řídí Smlouvou, Ceníkem, Podmínkami k investování a příslušnými Produktovým podmínkami.

O stavu svého majetkového účtu můžete být informováni dle zvolené frekvence prostřednictvím výpisu zaslaného do Osobního mailboxu. Další informace můžete získat rovněž dotazem na klientské lince 281 044 198.

Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Podmínkami k investování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.